Medezeggenschapsrecht

Het beleid binnen een onderneming is niet uitsluitend een zaak van de directie, maar gaat ook de werknemers aan. Daarom moet de directie van tijd tot tijd overleggen met de ondernemingsraad. Enerzijds adviseren wij ondernemingen over de informatie-, overleg- en adviesrechten van de ondernemingsraad en anderzijds adviseren wij in Nederland ondernemingsraden over hun rol binnen ondernemingen.