Incassozaken

Veel procedures gaan uiteindelijk maar om één ding, namelijk geld los krijgen van een ander. Ook bij incassozaken gaat het daar om, maar de basis is bij die zaken meestal wat simpeler: er is iets geleverd of gedaan en de contractspartij wil de factuur niet betalen.

Er zijn in hoofdzaak twee redenen waarom niet betaald wordt: de afnemer kan niet betalen of de afnemer wil niet betalen. Bij een afnemer die niet kan betalen heeft het niet veel zin om veel incassokosten te maken. Dat zijn dan immers veelal kosten op het sterfhuis, tenzij je bijvoorbeeld met het leggen van beslag enige prioriteit bij de volgorde van betalingen kunt verkrijgen (de debiteur kan dan bij zijn bank laten zien dat die betaling nu toch echt wel met voorrang uitgevoerd moet worden om verder onheil te voorkomen).

Het is daarom van groot belang dat van te voren nagegaan wordt in welke financiële omstandigheden de debiteur verkeert. Dat kan via de openbare registers zoals ondermeer het handelsregister en het kadaster.

Wil een debiteur niet betalen omdat hij bezwaar heeft tegen de factuur, dan volgt er een inhoudelijke discussie bij de rechtbank. Nogal eens worden bezwaren “verzonnen”, omdat de debiteur in werkelijkheid geen geld heeft, dus ook bij bezwaarmakende debiteuren is het van belang dat zo goed mogelijk inzicht verkregen wordt in de financiële situatie.

Peeters IJsseldijk Advocaten heeft een jarenlange ervaring met incassozaken en zal u graag uiteenzetten hoe u met zo min mogelijk kosten een zo positief mogelijk resultaat behaalt bij uw niet betalende debiteuren.