Bankrecht

Peeters IJsseldijk Advocaten heeft 20 jaar ervaring in het bijstaan van banken. De advocaten hebben alle Nederlandse banken bijgestaan in advies-en procesaangelegenheden. In casu gaat het vaak om het geven van adviezen aangaande de securisering van (zakelijke) kredieten alsmede om de uitwinning van (zakelijke) zekerheden bij niet het niet nakomen van verplichtingen door de relatie van de bank.

Peeters IJsseldijk Advocaten heeft vergaande expertise op het gebied van het beslag-en executierecht alsmede op het terrein van het faillissementsrecht.