Peeters IJsseldijk Advocaten

Peeters IJsseldijk Advocaten is gevestigd aan de Meent, hartje Rotterdam. De mooiste stad van Nederland. Onze cliënten  bevinden zich in geheel Nederland en vrijwel zonder uitzondering worden alle contacten overwegend per telefoon en e-mail onderhouden. Als dat gewenst is komen cliënten naar ons toe of wij bezoeken hen.

Bijna alle cliënten van Peeters IJsseldijk Advocaten zijn bedrijven. We staan ook particulieren bij, maar meestal alleen uit ons eigen netwerk. Wij staan ook bedrijven bij met vestigingen in diverse landen, die behoefte te hebben aan doortastend praktisch advies over de juridische praktijk in Nederland. Onze in meer dan 25 jaar opgebouwde expertise betreft met name de rechtsgebieden, waarmee ondernemers dagelijks te maken hebben. Onze aanpak is eerder pragmatisch doortastend, dan hoogdravend theoretisch.

No-nonsense staat hoog in het vaandel en de ervaring leert dat onze klanten dat waarderen. Hieronder een aantal rechtsgebieden waarop wij ervaring hebben. Dit is geen limitatieve opsomming.

 • Arbeidsrecht

  Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging. Juist in tijden waarin hoog- en laagconjunctuur elkaar in kort tijdsbestek opvolgen, is het voor  bedrijven van belang  om flexibel met de factor arbeid om te kunnen gaan.

 • Huurrecht

  Het Nederlandse huurrecht zit zodanig in elkaar dat het zeer risicovol kan zijn om zonder grondige kennis hiervan contracten aan te gaan of te beëindigen.

 • Bankrecht

  Wij hebben meer dan 25 jaar banken bij gestaan, onder meer met betrekking tot zakelijke zekerheidsrechten, het leggen van beslagen, het innen van (verpande) vorderingen  en het faillissementsrecht. Ook bedrijven kunnen wij derhalve op die gebieden goed adviseren.

 • Bouwrecht

  Peeters IJsseldijk Advocaten staat zowel aannemers, toeleveranciers in de bouw als opdrachtgevers in de bouw bij inzake alle geschillen die zich in de bouwwereld kunnen voordoen. Er is ruime ervaring opgebouwd met arbitrages.

   

Conform voorschrift van de Nederlandse Orde van Advocaten vermelden wij:
1) dat onze advocaat Mr. Piet A.J. Peeters in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten als rechtsgebied geregistreerd heeft de algemene praktijk (civiel recht) en dat onze advocaat Mr J.W.T.M. IJsseldijk als rechtsgebieden geregistreerd heeft arbeidsrecht en de algemene praktijk (civiel recht). Deze registraties verplichten ons om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. De Orde schrijft overigens in totaal per advocaat twintig opleidingspunten per kalenderjaar voor.
2) dat wij geen derdengelden meer ontvangen, nu de Orde dat voor de advocatuur niet langer meer verplicht gesteld heeft.
3) dat Peeters IJsseldijk Advocaten geen samenwerkingsverband is in de zin van art. 5.3 van de Verordening op de Advocatuur, maar een handelsnaam van een strategische alliantie van twee afzonderlijke advocatenpraktijken: Peeters Advocaten B.V. (Mr. Peeters) en IJsseldijk Advocaten B.V. (Mr. IJsseldijk)